Een droom om voor te leven

 

Al vanaf mijn vroegste jeugd koesterde ik een droom: ooit naar Afrika te gaan. Die droom kwam uit in 1969 toen ik voor het eerst voet mocht zetten op de bodem van het land Ghana.

Ik had een opleiding tot priester-missionaris gevolgd in het zuiden van Nederland en was lid geworden van de paters SMA, de sociŽteit voor Afrikaanse Missien, Cadier en Keer.

 

In veel opzichten is mijn droom uitgekomen en blijft zij zich nog altijd waar maken. Ik ben geboeid geraakt door de rijke culturen die ik aantrof, de vitaliteit van de jonge bevolking en de indrukwekkende godsdienstigheid die het gehele Afrikaanse leven doordesemt.

Maar ik ben ook pijnlijk getroffen door de paradox die ik er aantrof: het land dat zo rijk was aan grondstoffen en talentvolle mensen kampte met armoedevraagstukken en veel ongelijkheid.

Die werkelijkheid heeft mij nooit meer losgelaten en werd aanleiding tot een missionaire inzet die zocht een bijdrage te leveren tot oplossing van die vraagstukken.

 

 
         
 

Zo raakte ik betrokken bij sociale vraagstukken en kwam ik in contact met veel mensen die via sociale actie en politiek zochten naar verbetering van de sociale werkelijkheid. 

Het leverde de nodige spanningen op in kerkelijke en politieke kringen maar het verdiepte tezelfdertijd mijn contacten met vele geŽngageerde mensen.

 

 
         
 

Rond 1995 ontwikkelde zich een oogziekte die mij tot het besluit bracht voorlopig naar Nederland terug te keren. Ik ben werkzaam geweest voor vluchtelingen uit Afrika vanuit het bisdom Rotterdam en aanvaardde in 1998 een aanstelling tot pastor in Rotterdam Zuid. Daar vestigde zich rond dezelfde tijd een communiteit van de paters Spiritijnen en samen zijn wij aan een ideaal gaan werken:

het bevorderen van het interculturele karakter van de gelovige gemeenschappen in Rotterdam Zuid en een bijdrage  leveren aan een verbeterde omgang tussen mensen uit de vele culturen die Rotterdam rijk is.

Dat ideaal is de ziel van onze activiteiten en de rijkdom van het kerkelijk gebeuren.

 

 
       
   

Mijn droom laat zich lezen als een spannend boek en ik ben er aan toe om een volgend hoofdstuk open te slaan. Begin 2009, 5 januari, vertrek  ik  naar Ghana om mij daar te vestigen en opnieuw de toekomstverwachting van de bevolking te delen en een gastvrij onthaal te bieden aan mensen die in contact willen komen met de lokale bevolking in dat mooie land Ghana, een tijdje met hen op te trekken en vriendschap te stichten wereldwijd.

Een droom om voor te leven.